Vi tror - vi kan...

30 år med "Homies"

Læs om vores værdier

Børnehjælpsprisen

Årets støtte 2021

Hanna-Prisen 2016

".. fyrtårn for udsatte mennesker."

Læs mere om

Et hjemligt hjem

Og høj faglighed

Mød vores medarbejdere

Bopæl: Hundested

Opholdsstedet Home

Vores unge beretter

Med Information på besøg i Home

Læs artiklen her

Velkommen til Opholdsstedet Home

Den 26. februar 2023

Det er med stor beklagelse - og ærgrelse - at vi må meddele, at Opholdsstedet Home lukker den 30. juni 2023 efter 35 år.

Det har været en overordentlig svær beslutning at træffe, særligt fordi det jo får stor betydning for de unge, der bor på stedet og som for manges vedkommende har boet der længe, men også for medarbejderne og samarbejdspartnere.

Beslutningen skyldes, at der er opstået nogle samarbejdsvanskeligheder og arbejdsmiljømæssige udfordringer, som det ikke umiddelbart vil være muligt at løse, uden at det vil få store konsekvenser for de unge over en lang periode, og det hverken kan eller vil bestyrelsen udsætte dem for. Ydermere er der efterfølgende også opstået problemer i forhold til opholdsstedets forbliven i de nuværende fysiske rammer.
Bestyrelsens vigtigste fokus har været – og er – de unge, deres trivsel og udvikling, da det er det, bestyrelsen både i forhold til fondens formål og Socialtilsynets godkendelse er forpligtet til at sikre, og det er netop usikkerheden i forhold til, om det kan lade sig gøre i den aktuelle situation, der gør, at bestyrelsen ikke ser det muligt at fortsætte driften.

Bestyrelsen vil sammen med ledelsen og medarbejderne bidrage til, at de unge støttes i denne vanskelige situation og hjælpes godt videre i samarbejde med sagsbehandlerne og pårørende, herunder at dagligdagen omkring de unge mv. så vidt muligt opretholdes uændret i tiden frem til lukningen.
Vi har været og er i løbende dialog med Socialtilsynet, der er orienteret om vores beslutning, som de har taget til efterretning og vil følge afviklingen, ligeledes med særligt fokus på de unge.

Til sidst benytter vi lejligheden til på Home’s vegne at takke for et godt samarbejde gennem årene.

Med venlig hilsen Bestyrelsen for
Fonden Opholdsstedet Home